Intergritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet

Viaplay Group (' vi ', och/eller ' oss ' och/eller ' vår ') är angelägen om att skydda din integritet och dina personuppgifter. Denna integritetspolicy är avsett att hjälpa dig förstå vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den när du deltar i vår Radiospotcup.

Du hittar även information om dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och eventuella kompletterande dataskyddsbestämmelser.

Låt oss börja med några definitioner

Personuppgifter innebär all information eller kombination av information som, direkt eller indirekt, identifierar dig.

Behandling innebär alla åtgärder som vidtas i samband med personuppgifter, inklusive insamling, användning, avslöjande, lagring, radering.

Personuppgiftsansvarig är den part som är ansvarig för att besluta om vilka personuppgifter som samlas in om dig och hur de behandlas.

Ansvar för användningen av dina personuppgifter

Kilohertz AB (registreringsnummer 556444-7158, Box 17115, 104 62 Stockholm, Sverige) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy, om inte annat anges. Du är välkommen att ställa alla frågor angående integritetspolicyn till dpo@viaplaygroup.com .

Information vi samlar in om dig

Vi samlar in och använder olika kategorier av personuppgifter om dig, beroende på din roll och hur du deltar i vår årsstämma.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in och använder inkluderar:

 • Identifieringsuppgifter (fullständigt namn).
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress).
 • Representationsinformation (företaget du representerar).

Varifrån vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du skickar personuppgifter till oss via vårt webbformulär för att deltaga i tävlingen.

Ändamål med att samla in dina uppgifter  

Vi använder informationen vi samlar in för flera ändamål, och samma kategorier av personuppgifter kan användas olika för olika ändamål. Ändamålen, den rättsliga grunden för användning och hur lång tid vi sparar dina personuppgifter förklaras alla nedan.

SyfteKategorier av personuppgifter
Genomföra och administrera tävlingen, inklusive att notifiera vinnaren.Identifieringsinformation, kontaktuppgifter, representationsinformation,
Rättslig grundLagring
Avtal - Artikel 6.1
(b) GDPR  Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla avtalet du är part i när du deltar i tävlingen.
Personuppgifter lagras för detta ändamål under en period av sex (6) månader räknat från datumet då tävlingen slutförts.

Syfte Kategorier av personuppgifter
Hantera kommunikation initierad av deltagare. Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter.
Rättslig grund Lagring
Berättigat intresse - Artikel 6.1(f) GDPR
Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att svara på frågor som du har. Vi anser att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål, särskilt eftersom du har kontaktat oss.
Personuppgifter lagras för detta ändamål under en period av sex (6) månader räknat från datumet för den senaste kommunikationen i samma ärende.

Överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i första hand av oss som personuppgiftsansvarig. I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter till:

 • Anknutna företag eller affärspartners i den utsträckning som behövs i samband med tävlingen. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att tillåta åtkomst till personuppgifter endast för de anställda som har ett berättigat affärsbehov av åtkomst och med ett avtalsenligt förbud att använda personuppgifterna för något annat ändamål.
 • Tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller tjänster till oss och som är eller kommer att vara involverade i att tillhandahålla tjänster i samband med tävlingen eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller som meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar och lagrar i allmänhet dina uppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För de fall det finns behov att behandla dina personuppgifter utanför EES kommer vi vidta lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna integritetspolicy.  

En enhetlig nivå av dataskydd säkerställs genom interna dataskyddsbestämmelser och/eller motsvarande avtal.

Dina rättigheter

Du har tillgång till följande rättigheter, under vissa förutsättningar:

 • få tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter,
 • rätta/ändra felaktiga eller ofullständiga personuppgifter,
 • radera dina personuppgifter,
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
 • begära tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format,
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta vår DPO på dpo@viaplaygroup.com . Vi svarar normalt på din förfrågan inom en månad efter det datum då vi mottog din förfrågan. Om din förfrågan är komplicerad, eller om du har skickat in flera förfrågningar, kan vi behöva ytterligare tid för att hantera din förfrågan. I vilket fall som helst kommer du att meddelas om orsakerna till förseningen inom en månad efter det datum vi mottog din begäran.

Om du anser att Viaplay Group inte har följt dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du känner dig som tryggast eller så kan du kontakta Sveriges tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten) på imy@imy.se eller ringa på 08-657 61 00.  

Uppdateringar av integritetspolicyn  

Vi uppdaterar regelbundet denna integritetspolicy. Vår användning av personuppgifter kan förändras, till exempel kan vi samla in personuppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än vad som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Denna integritetspolicy träder i kraft den 12 september 2023.

Kontakta oss

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående integritetspolicyn ska ställas till vår DPO på dpo@viaplaygroup.com eller skriftligen till Viaplay Group AB, Box 17104, 104 62 Stockholm, Sverige.

Josephine Wallin Ankarstrand
Josephine Wallin Ankarstrand
Senior Art Director
Nord DDB
Joakim Khoury
Joakim Khoury
Creative Director
ÅkestamHolst
Hanna Belander
Hanna Belander
Marknadschef
Nordax Bank
Pontus Ekström
Pontus Ekström
Copy
KING
Regina Petterson
Regina Petterson
Sales Manager
Viaplay Group Radio
Lotta Westerberg
Lotta Westerberg
Brand activation manager
Svenska Spel
Malin Wikerberg
Malin Wikerberg
Copywriter & Konceptstrateg
Garbergs Malmö
Anna Chrona
Anna Chrona
Communications Director
Bauer Media Sweden
Markus Bjurman
Markus Bjurman
Creative Director
BBDO Nordics