Tävlingsregler

I Tävlingen får maximalt 16 unika tävlingsbidrag deltaga. Det är tillåtet att deltaga med flera unika tävlingsbidrag. Först till kvarn-principen tillämpas när det gäller vilka tävlingsbidrag som får deltaga.

Allmänt om tävlingen – anmälan, genomförande etc.

I tävlingen får maximalt 16 unika tävlingsbidrag deltaga. Det är tillåtet att deltaga med flera unika tävlingsbidrag. Först till kvarn-principen tillämpas när det gäller vilka tävlingsbidrag som får deltaga. Så snart 16 tävlingsbidrag anmälts stängs möjligheten till att anmäla fler bidrag oavsett om sista anmälningsdag infallit. Anmälningsavgiften är 20 000 kronor exklusive moms per unikt tävlingsbidrag. I anmälningsavgiften ingår även anmälningsavgiften till Guldägget kategori ”Audio”.  

Anmälan till tävlingen öppnar den 19 september 2023

Sista anmälningsdag är 24 oktober 2023.  

Det står tävlingsledningen fritt att avbryta anmälan och inte genomföra tävlingen om det skulle bli för få anmälda till tävlingen. Skulle sådant beslut fattas av tävlingsledningen återbetalas anmälningsavgiften till fullo av Flickorna Larsson.

Samtliga tävlingsbidrag faktureras av Flickorna Larsson i samband med anmälan till tävlingen genomförts och bekräftats av tävlingsledningen. Utebliven eller försenad betalning innebär omedelbar diskvalificering och uteslutning från tävlingen.

Tävlingen pågår mellan den 13 november 2023 till och med den 6 december 2023. Under denna period kommer tävlingsbidrag att spelas i radiokanaler hos Bauer Media respektive Viaplay Group Radio. Vinnaren presenteras den 7 december 2023. För ytterligare detaljer kring genomförande och datum av tävlingen, se www.radiospotcupen.se.

Vinsten består av att vinnande bidrag får delta i en radiokampanj som genomförs av Viaplay Group Radio samt Bauer Media. Det totala värdet av denna vinst uppgår till 300 000 kronor ex. moms (150 000 kronor ex moms för varje mediapartner). Det är Viaplay Group Radio respektive Bauer Media som fullt ut beslutar och planerar in när radiokampanjen ska sändas på deras respektive kanaler. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

De 16 inskickade bidragen lottas så det blir 8 stycken 8-dels finaler.

8-delsfinal

(utspritt över 2 veckor. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag.)

13 november
Bidrag 1 mot 2

14 november
Bidrag 3 mot 4

15 november
Bidrag 5 mot 6

16 november
Bidrag 7 mot 8

20 november
Bidrag 9 mot 10

21 november
Bidrag 11 mot 12

22 november
Bidrag 13 mot 14

23 november
Bidrag 15 mot 16

Juryn röstar på bästa spot i respektive final och vinnarna går vidare till kvartsfinaler.

Kvartsfinal

(utspritt över en vecka. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag)

27 november
Kvartsfinal 1

28 november
Kvartsfinal 2

29 november
Kvartsfinal 3

30 november
Kvartsfinal 4

Semifinal (måndag och tisdag)

4 december
Semifinal 1

5 december 
Semifinal 2

Final (onsdag)

De två bidrag som gått vidare från semin slåss om förstaplatsen och vinnaren koras.

6 december
Final

Genom att anmälan skickas in så godkänner anmälaren/deltagarenatt dessa villkor och instruktioner tillämpas för deltagarna i tävlingen samt samtycker anmälaren/deltagaren till att eventuella personuppgifter behandlas av tävlingsledningen i syfte att genomföra och utvärdera tävlingen samt vinstutdelning.

I den del tävlingen innebär behandling avpersonuppgifter är det primärt Flickorna Larsson i Stockholm AB den som är personuppgiftsansvarig för sådan personuppgiftsbehandling. I det fall personuppgifter överförs till Viaplay Group Radio eller Bauer Media och som kommer innebära behandling av personuppgifter är det dessa parter som är personuppgiftsansvarigför deras respektive personuppgiftsbehandling. Den tävlande som överför personuppgifter till Flickorna Larsson i Stockholm AB, Viaplay Group Radio respektive Bauer Media ansvarar för att varje sådan överföring är laglig och förenlig med samtliga krav som ställs för sådana överföringar i EU:s dataskyddsförordningEU/2016/679 (GDPR) och i eventuell övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

Jury, tävlingskriterier för deltagande bidrag, ansvar etc.

Samtliga tävlingsbidrag bedöms av en jury utifrån idé och kreativ höjd.

Juryn består av kvalificerade och framstående personer (6-12 personer) inom ljud, reklam och kommunikation.Juryn väljs enhälligt ut av tävlingsledningen. Juryns sammansättning offentliggörs före det att tävlingen inleds. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att genomför nödvändiga justeringar i juryns sammansättning så länge Tävlingen pågår. 

Tävlingsbidraget skall vara skapat och producerat av reklambyråer och underleverantörer vars bolag har säte i Sverige. 

Längd på radiospoten ska vara 5–60 sekunder (med jämna fem sekunders-intervaller).

Tävlingsbidraget ska laddas upp i form av en ljudfil (WAV) tillsammans med manus för o ljudfil, samt information om arbetsgrupp hos reklambyrå, uppdragsgivare och eventuellt produktionsbolag.

Tävlingsbidraget måste antingen ha sänts på svensk FM-radio under 2023 eller vara unikt skapat för Radiospotcupen. För det fall tävlingsbidraget sänts på svensk FM-radio under 2023 måste tävlingsdeltagaren styrka detta genom att ange datum och radiostation[er]där bidraget sänts under 2023.

Tävlingsbidragen måste ha en verklig avsändare som uppdragsgivare, samt ha uppdragsgivarens godkännande till medverkan i tävlingen.

Vid tveksamheter ska deltagaren kunna styrka produktionen och publiceringen av tävlingsbidraget. 

Tävlingsbidraget måste vidare uppfylla Viaplay Group Radio och Bauer Medias ljudspecifikationer för att godkännas: Se ljudspecifikationer här

Tävlingsdeltagaren ansvarar för följande:

  • att samtliga tillstånd och licenser finns för avsändarens/uppdragsgivarens verksamhet;
  • att tävlingsbidraget inte är beroende av och inte gör intrång i, några tredje parts rättigheter och att tävlingsledningen har rätt att publicera materialet i sina radiostationer, på internet, i sociala medier, i utställningar, och i samband med marknadsföring av tävlingen;
  • att det inte föreligger några som helst hinder mot att tävlingsbidraget och dess material, kan spelas upp i radio och visas i samtliga medier;
  • att idén bakom tävlingsbidraget inte har använts tidigare i andra reklamsammanhang i Sverige eller utomlands;
  • att inlämnaren har rätt att lämna de godkännanden till tävlingsledningen som följer av dessa villkor och som krävs för deltagande i tävlingen;
  • att fullt ut ersätta Flickorna Larsson, Viaplay Group Radio och Bauer Media för eventuella krav och böter från tredje man och myndigheter med anledning av tävlingsbidragets brott mot dessa villkor;
  • att inlämnat material inte strider mot lag, såsom exempelvis radio- och tv lagen, marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig reglering, lagen om namn och bild i reklam, dataskyddsförordningen (GDPR), immaterialrättslig lagstiftning, samt branschpraxis och etiska regler.

I tillägg har Viaplay Group och Bauer Media rätt att omedelbart avbryta tävlingen om Viaplay Group eller Bauer Media på grund av ändrad lagstiftning eller andra åtgärder som ligger utanför deras kontroll, antingen helt eller delvis inte längre kan uppfylla sina åtaganden i dessa villkor.

Som mediapartners till tävlingen har Viaplay Group och Bauer Media har rätt att omedelbart stoppa/upphöra sändning eller annan exponering av tävlingsbidraget om:

  • domstol, myndighet, självreglerande branschorgan eller annan behörig aktör inleder en prövning av den aktuella marknadsföringen i någon form;
  • domstol eller myndighet riktar ett föreläggande eller förbud mot Viaplay Group eller Bauer Media med anledning av tävlingsbidraget;
  • Avsändaren / uppdragsgivaren inte längre, oaktat skäl, innehar nödvändiga licenser och tillstånd för sin verksamhet; eller materialet, enligt Viaplay Groups eller Bauer Medias bedömning, inte är förenligt med dessa villkor, lag och/eller etiska riktlinjer.

I tillägg har Viaplay Group och Bauer Media rätt att omedelbart avbryta tävlingen om Viaplay Group eller Bauer Media på grund av ändrad lagstiftning eller andra åtgärder som ligger utanför deras kontroll, antingen helt eller delvis inte längre kan uppfylla sina åtaganden i dessa villkor.

Markus Bjurman
Markus Bjurman
Creative Director
BBDO Nordics
Malin Wikerberg
Malin Wikerberg
Copywriter & Konceptstrateg
Garbergs Malmö
Hanna Belander
Hanna Belander
Marknadschef
Nordax Bank
Josephine Wallin Ankarstrand
Josephine Wallin Ankarstrand
Senior Art Director
Nord DDB
Pontus Ekström
Pontus Ekström
Copy
KING
Regina Petterson
Regina Petterson
Sales Manager
Viaplay Group Radio
Lotta Westerberg
Lotta Westerberg
Brand activation manager
Svenska Spel
Anna Chrona
Anna Chrona
Communications Director
Bauer Media Sweden
Joakim Khoury
Joakim Khoury
Creative Director
ÅkestamHolst